Welcome, Kabayan! Ang website na ito ay para sa inyo, mga dakilang OFW, mga makabagong hero ng Pilipinas, mahal namin kayo!
OFW Resouces

03/24/17 – Kaalaman sa Mandatory Repatriation of Underage Migrant Workers

Kapag nadiskubre o kaya’y may nagbigay alam na may mga migrant workers na ang edad ay mas mababa sa minimum age requirement para sa pagta-trabaho abroad, ang mga responsableng opisyal sa Foreign Service ay dapat i-repatriate ang mga nasabing manggagawa at magbigay abiso sa DFA sa pamamagitan ng pinakamabilis na paraan ng komunikasyon. Bilang dagdag…

Read More

03/20/17 – Ano ang Emergency Repatriation?

Ang Emergency Repatriation ay ang pagpapabalik sa sariling bansa ng mga kababayan nating OFW saoras ng gyera, epidemya, sakuna, o kalamidad natural man o man-made at kapareho pang mga pangyayari. Ito ay pangunahing responsibilidad ng OVerseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa pakikipag-tulungan ng Department of Foreign Affairs (DFA). Maaring singilin ang gastusin ng repatriation sa…

Read More

02/28/17 – Kaalaman tungkol sa ginagampanang tungkulin ng Philippine Overseas Employment Agency (POEA)

Ang POEA ang inaatasang mag-recruit at maglagay sa mga manggagawa pangunahin na sa government-to-government arrangements. Sa pagre-recruit at placement para sa serbisyo ng panga-ngailangan ng mga trained at competend Filipino workers ng foreign governments at kanilang mga sangay, ang Philippine Overseas Employment Administration ay magde-deploy lamang sa mga bansa kung saan ang Pilipinas ay may…

Read More

02/13/17 – Kaalaman tungkol sa Legal Assitant for Migrant Workers Affairs

Functions and Responsibilities: The Legal Assistant for Migrant Workers Affairs under the Department of Foreign Affairs shall be primarily responsible for the provision and over-all coordination of all legal assistance services to Filipino Migrant Workers as well as Overseas Filipinos in distress. In the exercise of these primary responsibilities, he/she shall discharge the following duties…

Read More

01/23/2017 – Sino ang may jurisdiction kung ikaw ay may money claims?

Ang Labor Arbiter ang my jurisdiction sa mga money claims. Nakasaad sa ating batas na “Sa kabila ng mga provision ng batas na kumokontra dito, ang Labor arbiter ng National Labor Relations Commission ang may original at may ekslusibong jurisdiction para dinggin at mag-pasya, sa loob ng (90) calendar days mula sa pagfa-file ng kaukulang…

Read More
1 2 3 5